Zawsze kierujemy się dobrem polskich lasów!

Czym się zajmujemy?

Firma „Polskie Lasy Benedykt Górecki” powstała by wspierać prywatnych właścicieli w racjonalnym gospodarowaniu ich lasami. Jeśli jesteś posiadaczem choćby skrawka lasu i masz wątpliwości co do jego zagospodarowania, skontaktuj się z nami. Wspólnie wypracujemy najlepsze rozwiązania. Doświadczenie i wiedza pozwalają nam również realizować prace w zakresie ochrony środowiska np. inwentaryzacje przyrodnicze lub zabiegi ochrony czynnej na obszarach chronionych. W szczególności, specjalizujemy się w wykonywaniu inwentaryzacji drzew i krzewów na potrzeby projektowe oraz budowy strategicznych inwestycji w branży gazowej. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Dla kogo jest nasza oferta?

Nasze usługi kierowane są głównie do:

  • właścicieli lasów, którzy szukają fachowej pomocy w sprawach związanych z ich lasem
  • firm i osób prywatnych poszukujących wykonawcy inwentaryzacji zieleni np. w celu uzyskania pozwolenia na budowę
  • firm i osób prywatnych zainteresowanych wykonaniem opisów taksacyjnych lub innych pomiarów drzew i drzewostanów np. szacunku brakarskiego
  • osób, firm oraz instytucji które mają jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z tematyką leśną

Nasze przesłanie

Polskie lasy to ogromne bogactwo przyrodnicze, ale również ekonomiczne, kulturowe, historyczne i społeczne. Ważne aby ich walory pozostały w dobrej kondycji dla przyszłych pokoleń Polaków. Dlatego istotną rzeczą jest prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej, która zaspokajając potrzeby człowieka nie uszczupli zasobów przyrodniczych.
Wspólnymi siłami osiągniemy ten cel!

Oferta

Prowadzimy działalność w następujących zakresach:

Doradztwo leśne

Tworzenie planów zalesień, doradztwo w zakresie wykonawstwa zabiegów pielęgnacyjnych, doradztwo w zakresie ochrony lasu, kompleksowe zarządzanie lasem

Inwentaryzacja zieleni

Wszelkie inwentaryzacje zielni, inwentaryzacje przyrodnicze (fitosocjologiczne, botaniczne), inwentaryzacje gatunków znajdujących się pod ochroną prawną (roślin i zwierząt), inwentaryzacje drzew i krzewów do uzyskania pozwolenia na wycinkę, inwentaryzacje nasadzeń zieleni drogowej itp.

Szacunek brakarski

Klasyfikacja surowca drzewnego, wycena drewna, szacunek brakarski drewna na pniu, wydawanie opinii brakarskiej

Taksacja lasu

Wykonywanie opisów taksacyjnych, pomiary drzew i drzewostanów

Wykonawstwo prac leśnych

Sadzenie lasu, pielęgnacja upraw, czyszczenia wczesne, czyszczenia późne, zabezpieczanie upraw leśnych

wykonawstwo zabiegów ochrony czynnej na obszarach chronionych

Ceny naszych usług ustalamy indywidualnie w zależności od zakresu zleconych prac.
Jeśli mają Państwo pytania odnośnie naszej oferty proszę o kontakt.

Nasze usługi świadczymy na terenie całego kraju.

Referencje

Kontrahenci

Kwalifikacje

Kurs brakarski

Kurs pilarz-drwal

Kontakt

Polskie Lasy Benedykt Górecki

Dąbrówka 7, 26-332 Sławno​
NIP: 7681769230
REGON: 363379580
Właściciel: mgr inż. Benedykt Górecki – leśnik, brakarz