Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacje dendrologiczne

Opracowanie ma na celu poznanie i scharakteryzowanie dendroflory danego obszaru. Zazwyczaj składa się z części opisowej, tabelarycznej i mapowej. Może również zawierać ocenę stanu zdrowotnego drzew i wskazania pielęgnacyjne. Nasza firma posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu tego typu opracowań. Przekonaj się o naszej fachowości z zakresu inwentaryzacji dendrologicznych.

Inwentaryzacja drzew i krzewów do uzyskania pozwolenia na wycinkę

Jeśli planujesz wyciąć drzewo powinieneś uzyskać pozwolenie na wycinkę lub zgłosić ten fakt urzędnikom gminy. Skontaktuj się z nami - przeprowadzimy inwentaryzację drzew, wypełnimy wniosek i przeprowadzimy Cię przez tę procedurę.

Inwentaryzacje przyrodnicze

Tego typu opracowanie identyfikuje bogactwo przyrodnicze danego terenu np. określa gatunki flory i fauny lub zbiorowiska roślinne występujące na danym obszarze. Nasz zespół przyrodników i ekspertów z różnych dziedzin chętnie zajmie się przygotowaniem rzetelnej inwentaryzacji dendrologicznej.

Inwentaryzacje gatunków chronionych

Identyfikacja i odpowiednie postępowanie z gatunkami znajdującymi się pod ochroną prawną podczas procesu inwestycyjnego lub różnorodnych prac np. wycinki drzew pozwala działać w zgodzie z prawem ochrony przyrody. Jeśli zależy Ci na tym aspekcie zadzwoń a nasi specjaliści pomogą.

Ekspertyzy dendrologiczne

W celu określenia bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa dla ludzi i mienia zasadne jest przygotowywanie ekspertyz dendrologicznych. Odpowiednie metody i specjalistyczny sprzęt pozwala racjonalnie zarządzać ryzykiem upadku drzewa lub jego części. Nasi dendrolodzy służą fachową wiedzą.

Ekspertyzy ornitologiczne i botaniczne na potrzeby PROW

W ramach uzyskiwania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych wymagane jest, aby ekspert przyrodniczy zlustrował Twoją działkę rolną w celu stwierdzenia gatunków lub siedlisk kwalifikujących. Nasi eksperci znajdują się na liście prowadzonej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy

Zobacz pozostałe: