Taksacja lasu

Sporządzanie opisów taksacyjnych

Potrzebujesz aby sporządzić dla Ciebie opracowanie zawierające charakterystykę lasu i gruntów leśnych w którym znajdziesz informację na temat budowy pionowej, gatunków panujących, średniej pierśnicy i wysokości drzewostanu, bonitacji, miąższości oraz wskazaniach gospodarczych. Profesjonaliści sporządzą opis taksacyjny dla Twoich potrzeb.

Pomiary drzew i drzewostanów

Interesuje Cię miąższość poszczególnych drzew lub zasobność drzewostanu. Skontaktuj się z nami a określimy ją dla Ciebie.

Inwentaryzacje stanu lasu

Dla lasów o powierzchni do 10 ha dla których nie sporządzono UPUL należy wykonać inwentaryzację stanu lasu, która określi zadania dla właściciela w zakresie gospodarki leśnej. Sporządzenie takiego opracowania możesz z powodzeniem powierzyć naszej firmie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy

Zobacz pozostałe: