Wycena drewna, szacunek brakarski

Obmiar drewna

Dokonujemy pomiaru drewna w sztukach pojedynczo, w sztukach grupowo, w stosach lub na pojeździe wywozowym a wszystko zgodnie z polskimi normami oraz branżowymi wytycznymi. Obmiaru dokona wykwalifikowany brakarz.

Szacunek brakarski drewna na pniu

Jeśli chcesz poznać wartość i masę drewna możliwą do pozyskania przed wycinką drzew skontaktuj się z naszym brakarzem. Specjalista pomierzy drzewa oraz określi możliwe do pozyskania sortymenty. Efektem jego prac będzie opracowanie pokazujące masę drewna oraz jego wartość rynkową.

Klasyfikacja surowcowa drewna

W naszym zespole posiadamy specjalistów brakarzy, którzy określą sortymenty danego surowca drzewnego. Poprawne sklasyfikowanie drewna może wpłynąć na uzyskanie korzystniejszej ceny z jego sprzedaży. Skontaktuj się z nami, a się nie zawiedziesz.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy

Zobacz pozostałe: