Wykonawstwo prac leśnych

Pozyskanie i zrywka drewna

To podstawowe czynności w prowadzeniu gospodarki leśnej. Jesteśmy w niej specjalistami.

Sadzenie lasu

Od poprawnego posadzenia zależy dalszy wzrost lasu. Jeśli ta czynność zostanie wykonana wadliwie wpłynie to negatywnie na kondycję przyszłego drzewostanu. Zleć ją fachowcom.

Pielęgnacja upraw

W początkowym okresie wzrostu młody las potrzebuje znacznej uwagi. Zaniedbania w tym okresie będą rzutować na obniżenie jakości i kondycji przyszłego drzewostanu. Nasi pracownicy zadbają aby uprawy leśne były w odpowiednim czasie odpowiednio pielęgnowane.

Czyszczenia wczesne i późne

W okresie młodnika drzewa cechuje najbardziej dynamiczny przyrost na wysokość. Bardzo ważne jest, aby pielęgnować las w tej fazie dojrzałości, w celu podnoszenia jakości drzewostanu. Zaowocuje to wymiernymi korzyściami finansowymi podczas zrębu.

Zabezpieczanie upraw leśnych

Zdarza się, że zabezpieczenie upraw przed szkodami od zwierzyny to konieczność. Doradzimy najlepszy ze sposobów zabezpieczenia sadzonek oraz wykonamy go dla Ciebie.

Inne prace leśne

Aby las wzrastał w dobrej kondycji potrzebne jest wykonywanie wielu różnych prac i zabiegów pielęgnacyjnych np. przygotowanie gleby podczas odnowienia, badanie zapędraczenia gleby, kontrola szkodników pierwotnych, czynności związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym, przebudowa drzewostanów, stosowanie odpowiednich metod odnowienia lasu itp. Nasi leśnicy je zaplanują, a pracownicy leśni wykonają.

Wykonawstwo zabiegów ochrony czynnej na obszarach chronionych

Przyrodnicze wyksztalcenie oraz wrażliwość na przyrodę pozwala nam realizować szereg różnych działań mających na celu ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Praca na terenie parków narodowych czy rezerwatów przyrody ma swoją specyfikę i wymagania, którym nasza firma potrafi sprostać.

Usuwanie gatunków obcych geograficznie np. barszcz Sosnowskiego, rdestowce itp.

Gatunki obce geograficznie stanowią duże zagrożenie dla naszej rodzimej flory i fauny. Mogą stanowić również bezpośrednie zagrożenie dla człowieka jak np. barszcz Sosnowskiego. Usuwanie ich stanowi jeden z priorytetów działalności naszej firmy.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy

Zobacz pozostałe: